Shrut Panchami

Shastras

SHASTRA NAME RACHAYITA TIKAKAR/TRANSLATOR PDF DETAILS
Bhagwan Mahavir ki Acharya Parampara Unknown - View
Jain Parv Charcha Dr. Praveen Jain, Indore - View
Mahavir Ka Sarvoday Tirth Pandit Jugal Kishor Ji 'Mukhtar' - View
Shatkhandagam Bhag - 01 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 02 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 03 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 04 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 05 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 06 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 07 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 08 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 09 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 10 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 11 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shatkhandagam Bhag - 12 Acharya Pushpdant & Acharya Bhutbali Veersen Aacharya View
Shree Shatkhandagam Shrut Panchami Vidhan Pandit Abhay Kumar Ji 'Deolali' - View
Shrut Panchami Saraswati Vidhan Pandit Rajmal Ji Pavaiya - View
Shrut Skandh Brahma Hemchandra Editor - Pandit Pannalal Ji Bakliwal View
Shrutavtar Acharya Indranandi Hindi Translation by Pandit Vijay Kumar Shastri, Mahavirji View
Tirthankar Mahavir Aur Unki Aacharya Parampara Bhag-1 Dr. Nemichandra Shastri, 'Jyotishacharya' - View
Tirthankar Mahavir Aur Unki Aacharya Parampara Bhag-2 Dr. Nemichandra Shastri, 'Jyotishacharya' - View
Tirthankar Mahavir Aur Unki Aacharya Parampara Bhag-3 Dr. Nemichandra Shastri, 'Jyotishacharya' - View
Tirthankar Mahavir Aur Unki Aacharya Parampara Bhag-4 Dr. Nemichandra Shastri, 'Jyotishacharya' - View

AUDIO

Name Album Name Singer Guj Hin Other Lang PDF
Jinvani Amrut Rasal Unknown Unknown
Kevali Kanye Vangmayi Gange Unknown Unknown
Meethe Ras Se Bhari Jinvani Lage Unknown Unknown