Name Jain Darshan Paribhasha Kosh
Writer Shri Tarachandbhai Ravani
Publisher
Language Gujarati
Scan/Type PDF
Source
Details